Traject Welzijn

Traject Welzijn is een serie van ThiemeMeulenhoff voor de welzijnsopleidingen op niveau 3 en 4.

Traject helpende Z&W bestaat uit drie pijlers; boeken, betekenisvolle opdrachten en vaardigheidstrainingen.

Boeken
De theorie staat in boeken op drie niveaus. De generieke boeken bieden theorie die gebruikt kan worden op alle welzijnsopleidingen. De beroepsgerichte boeken zijn bedoeld voor een bepaalde richting (PW, MZ en OA). De uitstroomboeken horen bij een uitstroomrichting op niveau 4.
De theorie wordt aangeboden in artikelen die per thema zijn gerangschikt. Bij de theorie horen verwerkingsopdrachten op een website.

Betekenisvolle opdrachten
BVO’s zijn opdrachten waarin de studenten, vanuit een gesimuleerde beroepssituatie en met aanwijzingen van een opdrachtgever, werken aan de ontwikkeling van competenties.

Vaardigheidstrainingen
In vaardigheidstrainingen werken studenten aan ‘kunnen’.

Ga voor meer informatie en om direct te bestellen naar de website van ThiemeMeulenhoff.

http://www.trajectwelzijn.nl/

Diensten


BOEKEN