Verschillende titels van Ambitie.info zijn herzien

Verschillende titels van Ambitie.info worden op dit moment herzien. De nieuwe titels krijgen nieuwe ISBN’s.

Hieronder staat aangegeven wat de nieuwe ISBN’s zijn en de verwachte levertijden:
Niveau 2

Titel  Verwachte levertijd ISBN
BPV-katern Werken in de detailhandel,
goederen komen binnen
 week 14 978 90 3721 060 6
Rekenvaardigheid niveau 2  week 30 978 90 3721 072 9


Niveau 3 en 4 

Titel Verwachte levertijd ISBN
Economie en recht week 29 978 90 3721 053 8
Retailmarketing week 31 978 90 3721 080 4
Ondernemen week 31 978 90 3721 064 4
Economie en recht opdrachten week 23 978 90 3721 062 0
Ondernemen opdrachten week 31 978 90 3721 071 2
BPV-katern Werken in de detailhandel week 14 978 90 3721 059 0
BPV-katern Verkopen week 25 978 90 3721 074 3
BPV-katern Personeelsmanagement week 15 978 90 3721 052 1
BPV-katern Economie en recht week 15 978 90 3721 061 3
BPV-katern Retailmarketing week 25 978 90 3721 079 8
BPV-katern Ondernemen week 24 978 90 3721 073 6
Rekenvaardigheid niveau 3 en 4 week 21 978 90 3721 063 7

Voor het volledige overzicht van alle titels van Ambitie.info voor niveau 2, niveau 3 en niveau 4 ga je naar Edu’Actief.

Diensten


BOEKEN